Rongomai School - Whaia te iti kahurangi, ki te tuohu koe, me he maunga teitei

RONGOMAI SCHOOL
 
20 Rongomai Road
Otara
2023
 
Phone: (09) 2746055
Fax: (09) 2745007
email: admin@rongomai.school.nz